KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Kız Kardeşim Projesi

Kız Kardeşim Projesi kapsamında katılımcıların görüşlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

• Güçlü yönlerini görmeye başladıklarını, güçsüz yönlerini nasıl ve ne şekilde geliştireceklerini öğrendiklerini ifade etmektedirler.
• Hedeflerini belirlediklerini, bu doğrultuda insan ilişkilerinde daha yapıcı adımlar attıklarını belirtmektedirler. Ev hanımlığından iş kadınlığına giden yolda emin adımlarla yürümek istediklerine dair vurgu yapmaktadırlar.
• Aile ilişkilerinin düzelmeye başladığını belirtmişlerdir.
• Kendilerini tanımaya başladıklarını ve çocuklarına iyi örnek olup onları daha iyi yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getirmişlerdir.
• Geçmişte yapmış oldukları hataların gelecek için nasıl faydaya dönebileceğini fark ettiklerini ifade etmişlerdir.
• Güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu ve bu çerçevede kendi potansiyellerini ne şekilde ortaya çıkarabileceklerini anladıklarını dile getirmişlerdir.
• Öz güvenlerinin arttığını ve daha kararlı adımlar atmaya başladıklarını belirtmişlerdir.
• Hayata ve kendilerine dair bakış açılarının olumlu olarak değiştiğini ifade etmişlerdir.
• Planlama konusunda daha iyi nasıl olabiliriz diye düşünmeye başladıklarını, bir iş kurduklarında neler yapmaları gerektiklerini öğrendiklerini açıklamışlardır. Bu doğrultuda olumsuzlukları hesaplayarak, analiz ederek, doğru zamanda harekete geçerek ilerleyeceklerini belirtmişlerdir.
• Çevreleriyle, aileleriyle yanlış iletişim ya da konuşma tarzında olduklarını fark edip, çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyasladıklarını, yanlış kelimeler kullanarak iletişim kanallarını sekteye uğrattıklarını eğitimler esnasında anladıklarını belirtmişlerdir.
• İçlerinde bastırıp ön plana çıkaramadıkları pek çok yönlerini fark ettiklerini, adım atmak için cesaretlendiklerini, girişimcilik ve işletme ruhunun birçok özelliğini taşıdıklarını ve bu yönde başarı sağlayabileceklerini düşündüklerini belirtmişlerdir.
• Hayata farklı pencereden bakmayı, iş hayatı, okul hayatı, aile hayatı olsun hayatlarına giren insanların, yaşanılan iyi ve kötü olayları kendi hayatları için bana ne kattığını, bu insanlardan, olaylardan neler öğrendiklerini, üzülmeyi ya da sevinmeyi değil bunlardan ne öğrenildiğine odaklanılması gerektiğini öğrendiklerini ifade etmişlerdir.
• En temel iki duyguyu fark ettiklerini belirtmektedirler: Sevgi ve Korku. Eğitimlere kadar içlerinde daha çok korkuyu beslediklerini söyleyerek eğitimler esnasında korkularıyla yüzleştiklerini ve korkuyu bırakıp daha çok sevgiye kucak açtıklarını dile getirmektedirler.