KURUM & KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

Kosova Elektrik Dağıtım Şirketi (KEDS) Akademi

When we began our operations in Kosovo, one of the objectives was to not only bring a new approach in delivering services to the customers, but also to have an impact in the society. Kosovo being one of the countries with the youngest population in the world, has a very vibrant youth, which due to the lack of freedom for decades, had lacked proper education.
Therefore, for us, to engage in the education field was almost natural. But our aim was not only to offer just another program of education, but rather to offer a program that is proven, and that will fulfill our objective to make a difference.
We were very fortunate to have found a partner that will develop this program at Boğaziçi University Lifelong Learning Center.
This university with its proven record of success and commitment, embraced our idea, and became an integral part of this initiative. This is how KEDS Academy was born.
Today, we are celebrating the graduation of the fourth generation of students who have completed this program, and the fifth generation is already taking courses.
The success of the work of KEDS Academy has been recognized internationally by winning, several Stevie Awards, as well as other international renowned prices.
But the most rewarding, is the success of the students who have graduated from this program. They are fulfilling our mission every day, because with their contribution in their workplaces, they are already making a difference.
We have been very privileged to have had a partner like Bogazici University in this noble initiative, and I am truly grateful for their commitment in fulfilling many dreams of young men and women from Kosovo.
When proven institutions believe in the responsibility towards the society, and commit themselves to contribute to it, success is guaranteed. KEDS Academy is an example of that.

George KARAGUTOFF
CEO / CFO KEDS J.s.c

Kız Kardeşim Projesi

Kız Kardeşim Projesi kapsamında katılımcıların görüşlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

• Güçlü yönlerini görmeye başladıklarını, güçsüz yönlerini nasıl ve ne şekilde geliştireceklerini öğrendiklerini ifade etmektedirler.
• Hedeflerini belirlediklerini, bu doğrultuda insan ilişkilerinde daha yapıcı adımlar attıklarını belirtmektedirler. Ev hanımlığından iş kadınlığına giden yolda emin adımlarla yürümek istediklerine dair vurgu yapmaktadırlar.
• Aile ilişkilerinin düzelmeye başladığını belirtmişlerdir.
• Kendilerini tanımaya başladıklarını ve çocuklarına iyi örnek olup onları daha iyi yetiştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getirmişlerdir.
• Geçmişte yapmış oldukları hataların gelecek için nasıl faydaya dönebileceğini fark ettiklerini ifade etmişlerdir.
• Güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu ve bu çerçevede kendi potansiyellerini ne şekilde ortaya çıkarabileceklerini anladıklarını dile getirmişlerdir.
• Öz güvenlerinin arttığını ve daha kararlı adımlar atmaya başladıklarını belirtmişlerdir.
• Hayata ve kendilerine dair bakış açılarının olumlu olarak değiştiğini ifade etmişlerdir.
• Planlama konusunda daha iyi nasıl olabiliriz diye düşünmeye başladıklarını, bir iş kurduklarında neler yapmaları gerektiklerini öğrendiklerini açıklamışlardır. Bu doğrultuda olumsuzlukları hesaplayarak, analiz ederek, doğru zamanda harekete geçerek ilerleyeceklerini belirtmişlerdir.
• Çevreleriyle, aileleriyle yanlış iletişim ya da konuşma tarzında olduklarını fark edip, çocuklarını başkalarının çocuklarıyla kıyasladıklarını, yanlış kelimeler kullanarak iletişim kanallarını sekteye uğrattıklarını eğitimler esnasında anladıklarını belirtmişlerdir.
• İçlerinde bastırıp ön plana çıkaramadıkları pek çok yönlerini fark ettiklerini, adım atmak için cesaretlendiklerini, girişimcilik ve işletme ruhunun birçok özelliğini taşıdıklarını ve bu yönde başarı sağlayabileceklerini düşündüklerini belirtmişlerdir.
• Hayata farklı pencereden bakmayı, iş hayatı, okul hayatı, aile hayatı olsun hayatlarına giren insanların, yaşanılan iyi ve kötü olayları kendi hayatları için bana ne kattığını, bu insanlardan, olaylardan neler öğrendiklerini, üzülmeyi ya da sevinmeyi değil bunlardan ne öğrenildiğine odaklanılması gerektiğini öğrendiklerini ifade etmişlerdir.
• En temel iki duyguyu fark ettiklerini belirtmektedirler: Sevgi ve Korku. Eğitimlere kadar içlerinde daha çok korkuyu beslediklerini söyleyerek eğitimler esnasında korkularıyla yüzleştiklerini ve korkuyu bırakıp daha çok sevgiye kucak açtıklarını dile getirmektedirler.