PROJELER

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 17 maddeden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni, BÜYEM olarak destekliyor, tüm paydaşlarımızı aksiyona davet ediyoruz.  BÜYEM olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki farkındalık yaratmak, kadını güçlendirmek ve adaletsizliği ortadan kaldırmak için eğitimlerimizi ve projelerimizi bu alana yoğunlaştırıyoruz.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için bu alana odaklanan, iş süreçlerini de tasarlayan “Awen for Us” ile de işbirliğine giderek konuyu gündemde tutmayı hedefliyoruz.   TOPLUM CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ 

  • Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Eşitliği hakkında temel bilgiler
  • Toplumsal Çinsiyet Eşitsizliğini anlamak
  • Toplumsal Çinsiyet Eşitliğine Yönelik Normatif Çerçeveler
  • Toplumsal Çinsiyet Eşitliği, Kadın Emeği ve İstihdamı
  • Sektörel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlenmesi
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İşyeri Oluşturmak
  • Kadın Girişimcilik Programları