PROJELER

TÜRKİYE’NİN ENERJİ AKADEMİSİ (TEA)

Proje hem genç işsizliğine karşı bir çözüm üretmek, hem de özelleştirme sonrası enerji sektörünün üretim, dağıtım ve pazarlama ihtiyacına uygun kalifiye işgücünün yetiştirilmesi konusunda örnek bir sanayi-üniversite işbirliği yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır. 2017 yılında hayata geçirilen projede şu ana kadar 200 öğrenciye erişilmiştir. Uluslararası geçerliliği olan sertifika da kazanan çocuklar, staj ve istihdam olanaklarından yararlanmaktadır.