PROJELER

TÜRKİYE’NİN ENERJİ AKADEMİSİ

Proje hem genç işsizliğine karşı bir çözüm üretmek hem de özelleştirme sonrası enerji sektörünün üretim, dağıtım ve pazarlama ihtiyacına uygun kalifiye işgücünün yetiştirilmesi konusunda örnek bir sanayi-üniversite işbirliği yaratmak hedefiyle yola çıkmıştır.